Peter Schröder
Advies - Tekst - Beeld
Home
Peter Schröder Advies
Peter Schröder Tekst
Peter Schroder Beeld
De Peter Schröder Collectie
Contact
Home

(site versie 1.6, eeuwig in opbouw)

Welkom bij Peter Schröder ATB

 

Peter Schröder verzorgt advies, schrijft teksten en levert plaatjes. Een keus daaruit is hier te te lezen, te zien en soms te bestellen. 

Peter studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en was in de jaren 60 en 70 redacteur van Hitweek/Aloha. Hij schreef als free-lance journalist bij De Volkskrant, Vrij Nederland en HP Magazine over popmuziek en jeugdzaken. Bij het ministerie van OCW werkte hij aan het wetenschapsbeleid, in het bijzonder het wetenschappelijk informatiebeleid.

Als kleine zelfstandige adviseert hij nu wetenschappelijke instellingen over hun informatievoorzieningen.

Over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen  schrijft hij teksten in verschillende media..

Hij verzamelde in de loop der tijd een collectie beeldmateriaal, De Peter Schröder Collectie, waaruit hij uiteenlopende publicaties verzorgt.

 HomePeter Schröder AdviesPeter Schröder TekstPeter Schroder BeeldDe Peter Schröder CollectieContact